regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LIBRERIA.COM.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania ze sklepu internetowego działający pod adresem www.LIBRERIA.COM.PL.


2. Usługodawcą jest Zuzanna Plewniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą – Mooma z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 55/24, 00-697 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki; REGON: 146864641, NIP: 525-206-65-67, adres e-mail: sklep@libreria.com.pl; tel. kom. 669890017 – zwany w dalszej części Regulaminu „LIBRERIA.COM.PL” lub “Mooma”.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem libreria.com.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów nowych i używanych: książek, komiksów, magazynów, akcesoriów dodatkowych, za pośrednictwem sieci Internet.


2.2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie libreria.com.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a)  płatność przelewem na rachunek bankowy,
b)  płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
c)   płatność przy odbiorze osobistym.

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.


2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika LIBRERIA.COM.PL


2.5. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.6. Sklep internetowy LIBRERIA.COM.PL przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.7. Firma Mooma zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

a. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki lub
b. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
c. przesyłka nie zostanie odebrana.


2.8. Zamówienia w sklepie internetowym LIBRERIA.COM.PL są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego LIBRERIA.COM.PL obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.9. Ceny podawane w sklepie internetowym LIBRERIA.COM.PL są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. LIBRERIA.COM.PL zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.10. Firma Mooma prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

2.11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.12. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez LIBRERIA.COM.PL treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru (koszty):

a. odbiór osobisty we wskazanym salonie LIBRERIA.COM.PL (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia i umówieniu odbioru),

b. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,

c. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.


3.2. LIBRERIA.COM.PL będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie libreria.com.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.6 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

3.3.1. sprawdzeniu przez LIBRERIA.COM.PL kompletności wysłanych danych,

3.3.2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

Jeśli zamówienie Zamawiającego zostanie ostatecznie zaakceptowane, zostanie on powiadomiony o tym za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.


3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub e-przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek LIBRERIA.COM.PL wpłyną odpowiednie środki.


3.5. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo odesłać przesyłkę, o czym powinien niezwłocznie powiadomić LIBRERIA.COM.PL kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@libreria.com.pl.


3.6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana wyłącznie w formie przedpłaty.

3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym salonie LIBRERIA.COM.PL, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

3.8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny libreria.com.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy składaniu zamówienia adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.

  • Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub salonu LIBRERIA.COM.PL w którym zamówienie zostanie odebrane.
  • Płatność przelewem lub kartą - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
  • Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
  • Częściowe skompletowanie zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
  • Skompletowanie i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w wybranym salonie LIBRERIA.COM.PL
  • Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.
  • Informacje o nowościach i promocjach – Kupujący otrzymywać będzie informacje o promocjach, nowych pozycjach dostępnych w sklepie liberia.com.pl, ciekawych wydarzeniach z częstotliwością, maksymalnie raz na dwa tygodnie.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu LIBRERIA.COM.PL. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4.5. Reklamacje wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie nie będą uwzględniane. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i kolory mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

LIBRERIA.COM.PL przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię ochronną) lub plomby zabezpieczające towar.

6.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub za pomocą przelewu.

7. OCHRONA DANYCH

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez LIBRERIA.COM.PL (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. i ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – LIBRERIA.COM.PL

7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@libreria.com.pl

 

Polityka cookies i innych podobnych technologii

 

  1. przechowywania informacji o użytkowniku - własne Cookies - wymagane podczas rejestracji, logowania, wysyłania zamówienia, wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy i korzystania z serwisu jako osoba zalogowana
  2. celów statystycznych - zewnętrzne Cookies - Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

 

Jeśli cenisz swoją prywatność i nie zależy Ci na korzystaniu z powyższych funkcji serwisu to możesz wyłączyć obsługę ciastek w przeglądarce.

 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Mooma zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego LIBRERIA.COM.PL,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego LIBRERIA.COM.PL,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.


8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

8.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@libreria.com.pl

8.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Powyższy regulamin obowiązuje od 01.03.2011 roku.