Autoklaw pomaga w sterylizacji

Autoklawy medyczne są to hermetycznie zamknięte, ogrzewane zbiorniki służące do przeprowadzania różnych procesów chemicznych. Jednym z najlepszych sposobów sterylizacji jest zastosowanie autoklawu, dlatego też jest on powszechnie stosowany w medycynie do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, środków farmaceutycznych, materiałów opatrunkowych a także innych używanych w medycynie narzędzi.

Sterimed – lider branży

Działanie sterylizatora parowego polega na zwiększeniu temperatury wody znajdującej się wewnątrz przy jednoczesnym zwiększeniu ciśnienia w celu osiągnięcia temperatury wyższej niż 100 stopni C, co w normalnychSterimed warunkach jest nieosiągalne. Aby przeprowadzić sterylizację parową narzędzia poddawane temu procesowi muszą być idealnie czyste, suche, odpowiednio upakowane i ułożone w komorze sterylizatora. Sterylizacja Sterimed instrumentów medycznych w opakowaniach umożliwia przechowywanie narzędzi przez pewien czas, który zależy od tego co przechowujemy i w jakich warunkach. Zalecanym jest, żeby bez opakowania sterylizować tylko jeden zestaw narzędzi, który należy użyć bezpośrednio po wyjęciu z urządzenia, w przeciwnym wypadku może dojść do zanieczyszczenia narzędzi, co oznacza niemożność ich użycia np. podczas zabiegu oraz konieczność ponownej sterylizacji. Sterylizatory klasy B są urządzeniami najwyższej klasy, powszechnie używanymi w ośrodkach takich jak szpitale, gabinety lekarskie, czy też gabinety kosmetyczne oraz studia tatuażu, gdzie ryzyko zarażenia pacjenta bądź klienta drobnoustrojami jest bardzo wysokie.

Dodaj komentarz