Bezpieczeńśtwo informacji we współczesnym biznesie

Pojawienie się w polskiej przestrzeni publicznej tematu RODO wymusiło ewolucję świadomości postrzegania przedsiębiorców kwestii bezpieczeństwa informacji. W pierwszym znaczeniu jest to informacja o charakterze danych o naszych klientach i kontrahentach, w drugim sensie dotyczy ona bezpieczeństwa na poziomie wiedzy o procesach toczących się w firmie.

RODO i bezpieczeństwo informacji

audyt bezpieczeństwa informacji elblągKwestia prawidłowego postępowania z danymi jest tożsama z bezpieczeństwem informacji. RODO uczuliło nas, czyli przedsiębiorców i konsumentów na kwestie związane z bezpieczeństwem w kontekście postępującej cyfryzacji biznesu i stosunków międzyludzkich. Powszechność rozwiązań cyfrowych jest dzisiaj bardzo duża. Zrobimy przelew środków za pomocą łącza internetowego, weźmiemy kredyt w trybie online, jednocześnie podamy na potrzeby procesu kredytowego swoje dane osobowe oraz swoje dane wrażliwe z numerem PESEL i numerem dowodu osobistego włącznie. Wszystkie wyżej wspomniane procedury mają na celu ułatwić nam życie, sprawić że nie będziemy musieli pokonywać kilometrów, żeby dostarczyć komuś pieniądze, ale jednocześnie otwiera to nowe pole do działalności przestępczej, tym razem wyspecjalizowanej w przestępczości cybernetycznej. Odpowiedzią na pytanie, czy nasze systemy informatyczne spełniają surowe normy polskiego prawa jest audyt bezpieczeństwa informacji Elbląg jest miejscem działalności operacyjnej firmy specjalizującej się w tej materii.

Szyfrowanie, pseudonimizacje, kryptografia to jedne z wielu narzędzi, służących do prawidłowej obsługi dużych baz danych. Firmy, zajmujące się audytami bezpieczeństwa informacji dają również wskazówki lub pomagają opracować strategię zarządzania danymi, które mogą nam się przydać przy opracowaniu firmowego planu awaryjnego bądź ogólnej strategii zarządzania danymi.