Bezpieczeństwo pracownika – jak zwiększyć?

Bezpieczeństwo w pracy jest zagadnieniem bardzo istotnym zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Przeszkolenie w tym zakresie jest często traktowane po macoszemu, przez co często dochodzi do wypadków kończących się hospitalizacją. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się, nawet po czasie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia sobie i współpracownikom bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy.

Szkolenia BHP są dla każdego

Dostępne są one w Internecie, ale powinny być umieszczone w dokumentacji zakładu pracy z możliwością każdorazowego dostępu dla zainteresowanych. Wśród przepisów znajdują się tam też ustępy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy. Jednym z nich jest przeprowadzenie szkolenia BHP. Gdy w przypadku wykonywanych czynności w zakładzie pracy nasze zdrowie może być narażone na uszczerbek poprze kontakt np. z środkami chemicznymi, pracodawca ma obowiązek dostarczenia nam odpowiedniej odzieży roboczej, odzieży ochronnej, okularów, rękawic czy masek. Niezbędne artykuły bhp niezbędne na każdym stanowisku pracy obarczonym szkolenia BHPryzykiem zawodowym powinny być uwzględnione w naszej umowie bądź aneksach do niej dołączonych, gdyż ich noszenie stawi jednocześnie nasz obowiązek. Każdego dnia przed przystąpieniem do pracy, należy również dokładnie obejrzeć naszą odzież bhp, ponieważ może ona zostać uszkodzona jeśli jest często stosowana i wystawiona na działanie środków mogących ją naruszyć. Zapewniamy sobie wówczas komfort pracy, gdyż jesteśmy pewni, iż postępując zgodnie z procedurami bezpieczeństwa robimy wszystko, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Również dobrze jest zwrócić uwagę na naszych kompanów w pracy. Może się zdarzyć, że ktoś nie zauważy uszkodzenia swojej odzieży roboczej i narazić siebie bezpośrednio na uraz czy uszkodzenie ciała. Dzięki temu nie tylko praca zespołowa będzie bardziej efektywna, ale również atmosfera relacji może podziałać wówczas pozytywnie na wyniki pracy. Zatem należy pamiętać o przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy cały czas. Przyczyni się to do zachowania zdrowia na długie lata i cieszenia się z wykonywanego zawodu.

Dodaj komentarz