Co można odczytać z kardiomonitorów?

 

Wielu studentów medycyny bardzo stresuje się praktykami na oddziale intensywnej terapii. Jest to spowodowane bardzo dużą odpowiedzialnością i brakiem miejsca na popełnienie błędu z uwagi na ciężki stan znajdujących się tam pacjentów. Dlatego też, gdy czekają nas takie praktyki, warto się do tego odpowiednio przygotować. Pozwoli to nam zdobyć większą wiedzę, a pacjentom zapewni odpowiednią opiekę.

Odczytywanie danych z kardiomonitorów

KardiomonitoryPierwszą rzeczą, którą należy zrobić aby odpowiednio przygotować się do praktyk na oddziale intensywnej terapii, jest nauka zapoznanie się ze znajdującą się tam aparaturą. Na każdym takim oddziale z pewnością znajdziemy kardiomonitory, do których podłączony jest każdy z pacjentów. Bardzo ważne jest aby umieć odczytywać z nich dane, ponieważ znajdziemy tam wiele istotnych informacji na temat stanu pacjenta. Monitorują one czynność serca danej osoby, ale także czynność oddechową, saturację oraz ciśnienie krwi. Wiele z nich ma ustawione alarmy, gdy wartości jakiegoś parametru spadają poniżej normy, ale bardzo ważna jest tu umiejętność samodzielnego odczytania danych i odpowiedniego ich wykorzystania. Choć normy są bardzo ważną wskazówką, to nie możemy ich stosować bezrefleksyjnie, ale raczej powinniśmy podejść indywidualnie do pacjenta i na podstawie widocznych informacji oszacować ich odchyły od normy, biorąc pod uwagę jednostkę chorobową danej osoby oraz leki, które są jej podawane. Mogą one bowiem znacząco wpływać na obserwowane przez nas pomiary.

Podsumowując, jeżeli w najbliższym czasie będziemy odbywać praktyki na oddziale intensywnej terapii, to warto wcześniej zapoznać się z działaniem kardiomonitora i nauczyć się odpowiedniego odczytywania danych. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej ocenić stan pacjenta, a także zauważyć wszelkie niepokojące zmiany.