Dlaczego warto zamontować separator tłuszczu?

Przemysł gastronomiczny jest jednym z tych, które produkują dużą liczbę różnorakich odpadów. Poza tymi oczywistymi, jak na przykład puste opakowania, zalicza się do nich także te odprowadzane często do kanalizacji – chociażby tłuszcze. Aby zapobiec spływaniu ich do dalszej części instalacji hydraulicznej, konieczne jest korzystanie z separatorów.

Czym są separatory tłuszczu?

regularne czyszczenie separatorów tłuszczuUrządzenia te odpowiadają za oddzielanie wszelkiego rodzaju tłuszczów – zwierzęcych bądź roślinnych – od reszty cieczy, tak by nie przedostawały się one do zwyczajnej kanalizacji. Mogłoby to bowiem doprowadzić do uszkodzenia wnętrza rur, a także wywrzeć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Oczywiście należy pamiętać o tym, że samo zamontowanie tego filtru nie wystarczy – trzeba zadbać jeszcze o regularne czyszczenie separatorów tłuszczu, w przeciwnym razie ich działanie nie będzie optymalne. Można zająć się tym osobiście, jednak częściej wynajmuje się w tym celu profesjonalną firmę. Na zakup separatorów najczęściej decydują się lokale gastronomiczne, a także zakłady mięsne, ze względu na dużą ilość tłuszczu, jaka towarzyszy procesom przygotowania potraw i obróbce mięsa. Dzięki ich wykorzystaniu zostaje zminimalizowane ryzyko powstawania zatorów w kanalizacji, co mogłoby skutecznie sparaliżować pracę danej firmy czy producenta. Urządzenia te muszą spełniać obowiązujące normy i być poddawane regularnym kontrolom oraz przeglądom.

Nie ulega wątpliwości, że funkcjonowanie separatorów tłuszczu ma znaczące korzyści zarówno dla użytkujących ich przedsiębiorstw, jak i dla równowagi ekologicznej środowiska wodnego. Należy konsekwentnie dbać o ich stan i sprawność, aby działały zgodnie ze swoim przeznaczeniem i przez to czyniły prowadzoną przez nas działalność bardziej przyjazną dla otoczenia.