Ekologiczna instalacja kanalizacyjna z przydomową oczyszczalnią ścieków

W ostatnich latach coraz częściej propaguje się wdrażanie ekologicznych rozwiązań w zakresie eksploatacji budynków mieszkalnych. Pozwala to na realizację takich projektów jak np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, których warunki zabudowy określa ustawa, jaką jest prawo wodne.

Atuty inwestycji w przydomową oczyszczalnię ścieków

przydomowe oczyszczalnie ścieków - PoznańW latach ubiegłych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objął realizację projektów ekologicznych jakimi są przydomowe oczyszczalnie ścieków szeregiem dotowanych programów dedykowanych beneficjentom zamieszkującym na terenie poszczególnych jednostek terytorialnych. Inwestycja w rozwiązanie, jakim jest przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi atrakcyjne ekonomicznie, komfortowe rozwiązanie, dzięki któremu nie generujemy dodatkowych kosztów związanych z regularnym wywozem szamba, które wynoszą około 100- 150zł co 2 tygodnie. Projekt, jakim są przydomowe oczyszczalnie ścieków – Poznań to samoobsługowy system, który pozwoli nam zapomnieć o konieczności regularnego korzystania z usług specjalistów, którzy zajmują się utylizacją ścieków komunalnych. Kolejnym atutem rozwiązania, jakie stanowi przydomowa oczyszczalnia ścieków są walory ekologiczne. Dzięki poddawaniu odpadów naturalnym procesom biologicznym pod wpływem różnych rodzajów filtrów zapewniamy sobie wydajne  i bezpieczne funkcjonowanie systemu oczyszczania.

Możemy wyróżnić kilka podstawowych rodzajów oczyszczalni ścieków, takich jak np. oczyszczalnie z zastosowaniem filtrów piaskowych, gruntowo- roślinnych, drenaży rozsączających, komory osadu czynnego czy oczyszczalnie typu NV wyposażone w bio- hybrydę, która łączy w sobie zastosowanie rozwiązania filtrowania ścieków za pomocą złoża biologicznego oraz technologii z wykorzystaniem osadu czynnego.