Jak bezpiecznie postępować ze zbiornikami na co2

Każde znaczne uwolnienie dwutlenku węgla jest potencjalnie niebezpieczne zwłaszcza w źle wentylowanym budynku. Zamknięte nisko położone obszary, gdzie CO2 może gromadzić się w wysokim stężeniu, są szczególnie niebezpieczne, ponieważ gaz wolno się rozprasza, chyba że są wolne przestrzenie dobrze wentylowany.

Zbiorniki na co2 muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa

zbiornik na ciekły co2Na przykład w zastosowaniach do cięcia i spawania przy stosowaniu CO2 lub mieszanin CO2, takich jak spawanie łukowe, duży ilości CO2 mogą zostać uwolnione. Skutki zdrowotne wdychania dwutlenku węgla obejmują ból głowy, zawroty głowy, niepokój; trudności w oddychaniu; pocenie się, złe samopoczucie (niejasne uczucie dyskomfortu); przyspieszone tętno, pojemność minutowa serca i śpiączka ciśnienia krwi; zamartwica; drgawki i utrata przytomności. W niskich stężeniach wpływ węgla na zdrowie dwutlenek jest fizjologicznie odwracalny, ale w wysokich stężeniach może powodować utratę przytomności i być śmiertelnym. Dlatego ciekły dwutlenek węgla powinien być odpowiednio przechowywany, zas zbiornik na ciekły co2 powinien spełniać odpowiednie wymogi. Półmaski typu kanister nie zapewniają ochrony atmosfery zawierające niebezpieczne stężenia CO2. Butla z dwutlenkiem węgla zawiera skroplony gaz pod ciśnieniem. Może pęknąć po podgrzaniu lub w przypadku przepełnienia pojemnika gdy będzie hydraulicznie pełny. Współczynnik wypełnienia zwykłych gazów zwykle jest regulowany przez lokalne przepisy. Jeśli węgiel dwutlenek śniegu wchodzi w kontakt z oczami, może powodować poważne obrażenia oczu. Do przenoszenia butli należy używać odpowiednich rękawiczek. Nie ciągnij cylindrów (powoduje to zużycie podstawowe, szczególnie w przypadku cylindry ze stopu aluminium).

W przypadku cylindrów z nakrętkami upewnij się, że korek jest założony, gdy są przechowywane lub transportowane. Przy zewnętrznym uszkodzeniu cylindrów i zaworów (np. przez spawanie lub uderzenie) należy unikać łuków elektrycznych lub uderzeń ostrymi przedmiotami).