Kontrola stanu technicznego budynków

Każdy obiekt budowlany musi spełniać pewne normy. Wszystkie elementy konstrukcji powinny zapewniać bezpieczeństwo jej użytkownikom. W czasie projektowania danego obiektu, wszystkie parametry ustala się na podstawie szczegółowych założeń oraz obliczeń (które można zmienić w razie potrzeby). W przypadku istniejących obiektów sprawa jest znacznie trudniejsza, ponieważ konstrukcja już istnieje i często jest użytkowana.

Po co wykonuje się ekspertyzy techniczne?

ekspertyzy techniczne Mińsk MazowieckiKiedy chcemy zmienić przeznaczenie jakiegoś obiektu lub wyremontować dany obiekt, powinniśmy przeprowadzić jego ekspertyzę techniczną. Dlaczego? Ponieważ na pierwszy rzut oka możemy nie ocenić, jakie obciążenia są w stanie przenieść dane przekroje. Taka sytuacja jest powszechna w przypadku starych kamienic. Nawet, jeżeli posiadamy szczegółowy projekt (w sporadycznych przypadkach mamy taką możliwość), to w czasie remontów lub użytkowania dane elementy mogły ulec korozji, a przez to osłabieniu. Dlatego warto zainwestować w profesjonalistów wykonujących ekspertyzy techniczne Mińsk Mazowiecki słynie z biur oferujących takie usługi. Jest tak, ponieważ w Warszawie bardzo często wykonuje się tego typu analizy, a inwestorzy poszukujący oszczędności wolą korzystać z zamiejscowych usług. Ekspertyza powstaje na podstawie szczegółowych badań i obliczeń. Bardzo często, aby zbadać stan fundamentów albo belek stropowych, należy wykonać pewne prace odkrywkowe.

W dokumentacji powinny również pojawić się opisy dotyczące przyczyn konkretnych awarii. Przykładowo, jeżeli na ścianach istnieje wiele rys i szczelin, należy zweryfikować, czy powstały one ze względu na osiadanie gruntu, czy po osłabienia konstrukcji muru (wykruszenie się zaprawy zlepiającej cegły). Takie ustalenia znacznie ułatwią nam planowanie prac naprawczych.