Kurs na operatora żurawia samojezdnego

Dźwigi wykorzystywane powszechnie w budownictwie i innych pracach przy dużych wysokościach, to bez wątpienia wysoko specjalistyczny sprzęt. Podlegają dozorowi technicznemu a co za tym idzie, osoby, które owe żurawie samojezdne obsługują, muszą mieć ukończone specjalne szkolenie zakończone egzaminem. Papiery z kursu są skrzętnie sprawdzane przez wszelkie instytucje kontrolne.

Szkolenie dla operatorów dźwigów

kurs operatora żurawiaKwalifikacje, jakie powinni posiadać kierowcy żurawi, określone są dokładnie w rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Każdy, kto chce być operatorem żurawia, musi przejść pomyślnie,  zdać z pozytywnym wynikiem egzamin państwowy, który składa się z dwóch części. Pierwsza to oczywiście teoria, którą można samemu poznać i utrwalić podczas kursu na operatora żurawia. Druga część państwowego egzaminu obejmuje zadania praktyczne. Kurs operatora żurawia, przygotowuje w pełni profesjonalnie do pracy z tym wysoko kwalifikowanym sprzętem. Operator dźwigu poznaje budowę żurawia, zasady obsługi, przepisy BHP. Podczas szkolenia przewidziana jest praktyczna obsługa maszyny w asyście instruktora. Celem szkolenia jest jak najlepsze zdanie państwowego egzaminu UDT i uzyskanie uprawnień wraz z legitymacją UDT. Szkolenia mają przygotować do pracy na żurawiu, na budowie, przy podnoszeniu ciężkich elementów i konstrukcji. Wszelkie zagadnienia związane z pracą i egzaminem UDT, poruszane są podczas kursu.

Operatorzy żurawi powinni posiadać, wymagane prawem kwalifikacje zawodowe tzw. UDT. Tylko kurs przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, gwarantuje możliwość przystąpienia do państwowego, dwustopniowego egzaminu, a następnie zdobycie wymaganych uprawnień. Kandydaci na szkolenie powinni odznaczać się dobrym stanem zdrowia i brakiem przeciwwskazań do tego zawodu.