Odwadnianie osadów w oczyszczalni

Osady powstają jako produkt uboczny oczyszczania ścieków. Okazuje się, że mogą zawierać nawet połowę zanieczyszczeń trafiających do oczyszczalni. Osady mogą też mieć różne właściwości fizyczne i chemiczne ale wszystkie osady niezależnie od tego w wyniku czego powstały mają jedną wspólną cechę – mają uwodnienie od 95 do nawet 99%.

Wysokie koszty odwadniania osadów

odwadnianie osadówBardzo ważnym elementem w przeróbce ścieków jest odwadnianie osadów. Dzięki temu zostaje zredukowana ich objętość i waga a zatem łatwiej je dalej przetwarzać. Jest to proces bardzo kosztowny więc aby obniży koszty w pierwszej kolejności powinno zostać przeprowadzone zagęszczenie. Woda zawarta w osadach to woda wolna i związana. W procesie odwadniania należy pozbyć się wody wolnej z osadów i jest to możliwe dzięki odpowiednim urządzeniom odwadniającym. Najlepsze efekty odwadniania dają takie urządzenia jak prasa komorowa czy pierścieniowa, wirówka lamelowa i konwencjonalna. Niestety w większości oczyszczalnia cały czas używane są prasy taśmowe i workownice, które są bardzo nisko efektywne. Większość decyzji o wyborze tych a nie nowoczesnych urządzeń podyktowane jest finansami. Tym czasem niska cena zakupu niestety najczęściej przekłada się na wysokie koszty eksploatacji. Efektem procesu odwadniania jest powstanie z osadu suchego placka i czystego bez zawiesin filtratu. Należy jeszcze oczyścić filtrat z bakterii i grzybów i w tym celu używa się najczęściej wapna. Oczywiście na cały proces ma wpływ wiele czynników takich jak pierwotne uwodnienie, przygotowanie wstępne osadu, jakość i zawartość osadu.

Istnieją również domowe instalacje odwadniania osadów z  których pozostałości wywożone są wozem ascenizacyjnym do oczyszczalnia. Sam uzyskany filtrat jest ponownie wykorzystywany w sposób przyrodniczy dzięki czemu może on poprawiać jakość gleby zasilając ją w pokarmowe składniki i pozytywnie wpływać na jej strukturę.