Ścianki z grodzic stalowych

 

Nasz klimat sprawia, że praktycznie przez cały rok żyjemy z ryzykiem, że prędzej lub później pojawią się intensywne deszcze, nagłe wiosenne roztopy lub inne zjawiska pogodowe, które spowodują duży napływ wody. Przed powodzią trudno jest się bronić, lecz można się do niej odpowiednio przygotować. Jednymi z elementów, które chronią przed nadmierną ilością wody, czy też możliwością wystąpienia osuwisk w czasie robót są obudowy wykopów.

Tymczasowe i trwałe obudowy wykopów

grodziceZabezpieczenie wykopu, wykonywanego w miejscu narażonym na osuwiska lub ochrona budowy przed napływem wody gruntowej, wymaga zastosowania dodatkowych elementów konstrukcyjnych. Również wykonywanie konstrukcji nabrzeży portowych i zabezpieczanie zboczy oraz skarp sprawia, że stalowe grodzice są nie do zastąpienia. Z grodzic, czyli wielkich stalowych elementów konstrukcyjnych, wykonuje się również zabezpieczenia przeciwpowodziowe, np. wzmocnienia nabrzeża lub jazy. Stalowe ściany są instalowane na kilka sposobów. Mogą być wbijane młotem udarowym lub pogrążane wibromłotem. W wypadku, kiedy wbijanie lub wibrowanie może powodować znaczne szkody, stosuje się statyczne wciskanie. Dzieje się tak, kiedy w pobliżu budowy znajdują się zabytki lub budynki wrażliwe, np. szpitale lub serwerownie, a także szklane wieżowce. Nasypy podatne na zagęszczanie gruntu i brak możliwości wprowadzenia ciężkich maszyn również wymaga zastosowania wciskania.

Grodzice mogą być instalowane na stałe – wtedy służą dodatkowo, jako element konstrukcyjny podziemia lub szalunek tracony. Często stanowią jednak tymczasową konstrukcję. Obniża to znacznie koszty robót, ponieważ grodzice mogą być ponownie wykorzystane. Montowanie stalowych zabezpieczeń wiąże się wysokimi wydatkami, jednak w wielu wypadkach stanowią one konieczny element budowy.