Tłumacz przysięgły

Tłumaczenia medyczne są swoistym typem tłumaczeń wykonanym przez lekarzy z biegłą a w najgorszym wypadku bardzo dobrą znajomością języka obcego. Ich kompetencje językowe oraz wiedza muszą być poparte międzynarodowymi certyfikatami (np. CPE, TOEFL). Certyfikat zależy od języka w jakim dany tłumacz się specjalizuje a także zagranicznymi stażami zawodowymi, które dany tłumacz przysięgły przebył.

Tłumacz przysięgły to trudny zawód.

tłumaczTłumaczami są głównie lekarze, którzy pracują zawodowo jednakże zdarzają się i tacy, którzy kiedyś wykonywali pracę lekarza a aktualnie zajmują się tylko tłumaczeniami i robią karierę lingwistyczną. Może być to zarówno kariera w zakresie przekładu jak i nauczania studentów języka medycznego. Osoby te mogą mieć podwójne wykształcenie, tj. ukończyli studia medyczne i np. do tego licencjat bądź magisterkę ze specjalizacji filologicznej. Tłumacz przysięgły Bydgoszcz medyczny jest więc osobą z odpowiednim przygotowaniem i wiedzą zarówno pod względem merytorycznym jak i lingwistycznym. Ogólnie przyjętym jest, że tłumaczenia medyczne powinny przeprowadzać wyłącznie osoby, które ukończyły studia medyczne bądź okołomedyczne (np. fizyka biomedyczna, pielęgniarstwo). Mniej rygorystyczne pod względem wykształcenia kryteria musi spędzić osoba pragnąca uzyskać tytuł: tłumacz przysięgły języka włoskiego.

Tłumacz przysięgły języka włoskiego musi ukończyć studia wyższe oraz posiadać bardzo dobrą znajomość języka włoskiego. Osoba znająca dobrze ten języka nie powinna mieć problemu ze zdaniem egzaminu na tłumacza przysięgłego, który składa się z części ustnej i pisemnej.