Wojna trzydziestoletnia w Kudowie Zdrój

Jak dobrze wiemy nasz piękny kraj uczestniczył w wielu konfliktach zbrojnych a także był miejscem przemarszu wielu wojsk. Średniowiecze było czasem burzliwych konfliktów. A Kudowa Zdrój?

Wojna trzydziestoletnia i Kudowa Zdrój.

Mury obronneJedno państwo napadało na drugie w celu wyciągnięcia jak największej ilości korzyści zarówno majątkowych ale także w postaci odebranych innym państwom ziem. W niniejszym artykule pragnę państwu przedstawić informacje dotyczące wojny trzydziestoletniej. Była to wojna która trwała od 23 maja 1618 roku aż do 24 października 1648. Toczyła się ona pomiędzy państwami Cesarstwa Rzymskiego (czyli państwami tak zwanej I Rzeszy), które posiadały wsparcie państwo Europejskich takich jak Szwecja, Dania, Francja a także Republika Zjednoczonych Prowincji a dynastią Habsburgów. Oczywiście powodem były inne przekonania religijne. Jak zawsze podczas tego typu konfliktów dochodzi do zniszczeń na terenie krajów nie biorących udziału w konflikcie. Podobnie było i w tym przypadku – mimo iż państwo Polskie nie brało udziału w tym konflikcie to niestety przechodzące w okolicach Kudowa Zdrój wojska wroga czyniły spustoszenie. Niszczyły wszystko co widziały na swojej drodze. Niestety Kudowa została praktycznie zrównana z ziemią jak część innych wsi w pobliżu granicy czeskiej. Wojna ta pociągnęła za sobą ogromne straty w ludziach ogółem zginęło blisko 700 tysięcy osób nie licząc oczywiście cywili. Podczas trwania wojny i po jej zakończeniu szerzyły się najróżniejsze choroby w tym na przykład epidemia zarazy, która w przypadku Czech zmniejszyła populację mieszkańców z blisko 4 milionów osób do prawie 700 tysięcy osób. Jak widać wojny nie przynoszą nic dobrego, nie licząc śmierci i zniszczenia.

Dawniej nie było tak zaawansowanej technologii wojennej a mimo to w przypadku wojen straty w ludziach i obiektach były ogromne i trudne do odbudowania. Kudowa Zdrój jest miejscowością z ciekawą historią.