Zastosowanie urządzeń generujących światło lasera

 

Ciągle rosnące zapotrzebowanie na narzędzia zapewniające wzrost wydajności, oraz większą oszczędność i jakość produktową sprawia, że powstaje wiele nowych rozwiązań, jak na przykład technologia laserowa. Technologia tego typu, jest już wykorzystywana w wielu dziedzinach, zarówno tych produkcyjnych jak i badawczych.

Właściwości i wykorzystanie wiązek laserowych

cięcie laseroweZastosowanie laserów do prac związanych z obróbką materiałową, otwiera nowe możliwości i zapewnia wiele korzyści w stosunku do klasycznych technik produkcyjnych. Do podstawowych, należy zaliczyć wysoką jakość, oraz bardzo niskie koszty wytworzenia pojedynczych produktów. To co charakteryzuje cięcie laserowe to przede wszystkim wysoka prędkość i precyzja, a przy tym niewielkie oddziaływanie termiczne. Dodatkowo, biorąc pod uwagę powyższe właściwości, należy również zaznaczyć bardzo małą liczbę odkształceń materiałów, poddawanych obróbce laserowej. Do najczęściej używanych materiałów, stosowanych w tych procesach można wyróżnić: aluminium, drewno, szkło, plastik oraz stal. Na rynku dostępnych jest wiele systemów laserowych. Występują w różnych konfiguracjach, różnych budowach i mocach. Natomiast biorąc pod uwagę czynnik generujący promień laserowy, możemy te urządzenia podzielić na lasery CO2, lasery diodowe, oraz lasery dyskowe. Najbardziej jednak powszechne są lasery CO2, które generują światło lasera poprzez użycie trójskładnikowego gazu (azot, hel i CO2). Długość tych fal jest niewidoczna dla ludzkiego oka, a kierowana jest dzięki specjalistycznym lustrom i soczewkom.

Kolejnym rodzajem jest laser diodowy, który opiera się na dużej mocy diody, uzyskanej poprzez łączenie wielu czynników w jeden stabilny moduł. Ten typ wykorzystywany jest w procesach spawania, lub utwardzania materiału. Z kolei lasery dyskowe, zwane również laserami na ciele stałym, wykorzystują tak zwane kryształy domieszkowe, a ze względu na swoje właściwości i precyzję stosowane są do przecinania i wycinania materiałów.